Over EDP

EDP is een landelijk opererend advies- en managementbureau, gespecialiseerd in het aanbieden van diensten, adviezen en voor het geheel of gedeeltelijk uitvoeren van bouwkundige- en installatietechnische projecten ten behoeve van nieuwbouw en renovatie voor utiliteitsgebouwen en woningen.

Waarom EDP?

Voor eigenaren en/of gebruikers is de staat van onderhoud van een gebouw van groot belang. Elk gebouw heeft zijn eigen zowel bouwkundig als installatietechnisch karakteristieke kenmerken met betrekking tot functie of gebruiksdoel en staat van onderhoud.

Wij houden hierbij rekening met het aangegeven beleid en afwerkingsniveau van de opdrachtgever en stemmen onze adviezen hierop af.
Bij de opstelling van adviezen en uitvoeringsbegeleiding van de projecten staan kwaliteit en duurzaamheid hoog in het vaandel. Uiteraard wordt vooraf rekening gehouden met de juiste prijs- kwaliteitsverhouding van materialen en uit te voeren werkzaamheden.
Door samenwerking met ons bureau zal de opdrachtgever werk uit handen worden genomen waarbij vertrouwen, onafhankelijke deskundigheid en kwaliteit van onze diensten op een hoog niveau ligt.

Door verregaande samenwerking met diverse partijen is elk probleem oplosbaar

Installatietechniek

Warmte, koeling, ventilatie, bevochtiging van gebouwen is van wezenlijk belang voor het creëren van een prettig werkof woonklimaat. Wij staan onze opdrachtgevers bij in het adviseren van ontwerp en renovatie mogelijkheden. Vanuit deze positie kunnen wij het gehele bouwproces van schetsontwerp tot en met oplevering & nazorg begeleiden. In bestaande bouw verzorgen wij complete inventarisatie & adviesrapportages, eventueel voorzien van (meerjaren) onderhoud- en/of investeringsbegrotingen.

Ten behoeve van nieuwbouwprojecten omschrijven wij verschillende toe te passen klimaatsystemen waaruit de opdrachtgever een keuze kan maken. Na het definitief ontwerp maken wij digitaal de installatietechnische tekeningen en bijbehorende berekeningen. Hierna volgen de aanbestedingsfase, gunningsfase, begeleidingsfase, oplevering & nazorg.

Bestaande onderhoudscontracten kunnen door ons worden gescreend op volledigheid, op het gebied van wet- en regelgeving enzovoort. Desgewenst kunnen wij de onderhoudscontracten laten aanpassen of opnieuw aanbesteden.
Daarnaast kunnen wij speciaal voor kantoorgebouwen uit de jaren ’80 met gedateerde luchtbehandelingsinstallaties, diverse adviezen in “low budget” installatie-updates verzorgen.

Uiteraard zijn wij zeer actief op het gebied van energie- & milieubesparende maatregelen

Bouwkundig

Bouwkundig toezicht op de uitvoering is de garantie voor een kwalitatief hoogwaardig gebouw. Bouwkundig toezicht is meer dan bouwkundige kennis alleen. Wij bieden onafhankelijke en intensieve controle, beoordeling en rapportage over kwaliteit, voortgang en veiligheid. Vooral bij omvangrijke bouwwerken is bouwkundige kennis noodzakelijk alsmede kennis van de “bouwwereld”.
De kosten voor goed bouwmanagement wegen niet op tegen de meerkosten die kunnen ontstaan door ondeskundigheid van de verschillende betrokken partijen. Het beheersbaar houden van (meer)kosten, de planning, organisatie, kwaliteit, oplevering, enzovoorts: wij coördineren het hele bouwproces. Onze specialisatie is het uitwerken van voorlopige- (VO) en definitieve ontwerpen (DO) evenals constructief tekenwerk.
Verder verzorgen wij bestek-, detail- en werktekeningen voor bouwaanvragen en begeleiden de aanvraag van een bouwvergunning. Het bouwkundig tekenwerk wordt digitaal voor u verzorgd.

 • Programma van eisen
 • Ontwerp
 • Aanbesteding
 • Uitvoering
 • Depotinspecties

Oog en oor voor de wensen van de opdrachtgever

Innovaties

 • Warmte/koude terugwinning
 • Vochtterugwinning
 • Vrije koeling
 • Adiabatische koeling
 • Koude/warmte opslag
 • Gaswarmtepompen
 • Lage temperatuursystemen
 • HRE ketels
 • Ventilatie scholen
 • Zonneboilers
 • LED verlichting