Installatietechnisch advies

 • ontwerp & advies
 • advies- en begeleiding installatie updates
 • onderzoek naar duurzame mogelijkheden (energielabel verbetering)
 • onderzoek- en advies ventilatiesystemen n.a.v. Covid-19
 • gecertificeerde energielabels
 • conditiemetingen, technical due diligence (TDD)
 • meerjaren onderhoud begrotingen
 • installatiemanagement
 • onderhoudsmanagement
 • oplossen klimaatklachten

Duurzame installatiesystemen

 • warmtepomp installaties
 • ‘broninstallaties’ (warmte/koude opslag)
 • hybride/bivalente installatiesystemen
 • IR- vloer- en wandverwarming
 • hybride warmtepomp warm tapwatersystemen
 • warmte-, koude- en vochtterugwinning
 • ultrasone- en hogedrukbevochtiging
 • PV panelen en zonnecollectoren
 • LED verlichting

Zowel klein- als grootschalige projecten vallen binnen onze mogelijkheden

Bouwkundig advies

 • bouwkundige inspecties
 • vastgoed aankoopinspecties
 • depotinspecties
 • meerjaren onderhoudsbegrotingen
 • bouwbegeleiding
 • bouwmanagement

Nieuwe innovaties en ontwikkelingen met betrekking tot ons vakgebied hebben continu de aandacht en worden nauwlettend gevolgd

Vastgoed

 • Beknopte inventarisatie
 • Bepalen van de staat van onderhoud van gebouwgebonden installaties, eventueel voorzien van een meerjaren begroting
 • Bepalen van de bouwkundige staat van onderhoud
 • Inventariseren van eventuele klachten, afhankelijk van de situatie, oplossen van deze klachten
 • Inventarisatie- en onderzoek ventilatiesystemen (Covid -19)
 • Aankoopinspectie
 • Bestuderen van tekeningen en bestekken
 • Inspectie/controle ter plaatse
 • Rapportage inclusief foto’s
 • Maken van een meerjaren onderhoudsbegroting
 • Uitgebreide inventarisatie
 • Uitgebreide rapportage met betrekking tot de staat van onderhoud van alle gebouwgebonden installaties, voorzien van foto’s
 • Budgetramingen met betrekking tot geadviseerde renovatievoorstellen
 • Verzorgen van bouwtechnisch onderzoek
 • Meerjaren begrotingen