Stichting Beukenstein

Opdrachtgever
Stichting verpleging en verzorging
Waar
‘De Basis’ (locaties: Woonoord en Centrum) te Doorn
Wat
Inventarisatie technische installaties
Rol
Bepalen staat van onderhoud Installaties en bouwkundig.
Meerjaren onderhoudsbegroting.